Banner Ace

 

BIOGRAFIE

Ace Prair (Albert Huizeling).

Op mijn jonge leeftijd stotterde ik veel, ik had hier zeer veel last hiervan. Door mijn vader die drummer was, wat veel in onze familie van mijn oma Engels voorkwam.
Ik moest dus bij een drumband en noten leren lezen.
Op mijn 16e gitaarles genomen.
Op mijn Zundapp brommer begon ik te zingen in mijn integraal helm. Waardoor ik ontdekte dat ik mij zo kon verwoorden.
Dit zingen heeft mij geholpen om geheel van het stotteren af te komen.

Mijn muziek inspiratie krijg ik door het schrijven liederen veel over mooie maar ook over trieste dingen wat er gebeurt in een leven.

Tegenwoordig heb ik meer tijd doordat mijn bedrijf is uitgeschreven en ik politiek niet meer actief ben, waardoor ik nu meer rust vind mijn eigen waarden terug heb gevonden ook binnen de kerk.
Na 26 jaar te hebben gewoond op Ameland verhuist naar Vlagtwedde. Waar ik mij volledig weer stort op mijn muziek en covers van oude en hedendaagse countryartiesten.
Volop weer aan het liederen schrijven geslagen met mijn gitaren.
Doordat ik geen band meer heb, ga ik dus met backing tracks werken van covers en eigen werk wel wordt gecomponeerd door mijzelf of anderen.
Ik speel en zing countrymuziek!
Mijn liedjes die op de Country radio scene zijn gedraaid vanaf 2011 waardoor ik af en toe iets opnam in studio’s zijn nog steeds mooie contacten tegenwoordig via facebook.

Met Country Music Euromasters meegedaan een decennia geleden in Duitsland 4e plaats waar ik soms weer heen ging op te treden op uitnodiging.

Nu ik meer tijd heb wil ik elke maand 1 eigen geschreven country nummer maken en opnemen welk wordt opgestuurd naar radiostation in de wereld. Via mijn eigen opgerichte Stichting ALHUI organiseer ik kleine concerten voor het goede doel o.a SOS Kinderdorpen.

Mijn eerste CD heette “Just Me“.
Mijn nieuwe CD gaat “Just Me Again” heten met als eerste lied “She Can’t Hold You Tonight”.

Wilt u mij een keer live horen zingen in 2021.
De eerste keer is gratis in Nederland voor organisatoren
max 30/45min gig.

www.aceprair.com

ACE PRAIR

Country music singer in the Netherlands

ACE PRAIR

 Contact info:
Phone: +31(0)683413708
www.aceprair.com/contact.html

Ace Prair (Albert Huizeling).

At my young age I stuttered a lot, I had a lot of trouble here.
By my father who was a drummer, which was common in our family of my grandmother English.
So I had to learn to read notes with a drum band.
I took guitar lessons when I was 16.
On my Zundapp moped I started to sing in my full-face helmet.
Through which I discovered that I could express myself in this way.
This singing helped me to get rid of stuttering completely.

I get my music inspiration by writing songs about beautiful but also about sad things that happen in a life.

Nowadays I have more time because my company has been deregistered and I am no longer active politically, so that I now find more peace and have found my own values ​​again within the church.
After having lived on Ameland for 26 years, he moves to Vlagtwedde.
Where I fully revert to my music and covers of old and contemporary country artists.
I started writing songs again with my guitars.
Because I no longer have a band, I will work with backing tracks from covers and my own work is composed by myself or others.
I play and sing country music!
My songs that have been played on the Country radio scene since 2011, so that I occasionally recorded something in studios, are still nice contacts nowadays via facebook.

I participated with Country Music Euromasters a decades ago in Germany 4th place where I sometimes went again to perform by invitation.

Now that I have more time I want to make and record 1 own written country song every month which will be sent to radio station in the world.
Through my own ALHUI Foundation I organize small concerts for a good cause, including SOS Children’s Villages.

My first CD was called “Just Me“.
My new CD will be called “Just Me Again” with the first song “She Can’t Hold You Tonight”.

Would you like to hear me sing live in 2021.
The first time is free in the Netherlands for organizers max 30 / 45min gig.

www.aceprair.com

ACE PRAIR