Page 13 - KiC online magazine april 2022
P. 13

©-2022 KiC ONLINE MAGAZINE

     Meindert Koning het podium om de band        Ik heb ze al eerder zien optreden met de

     aan te kondigen en om wat huishoudelijke      band Longhorn en het komt vast en zeker
     mededelingen door te nemen.             goed.

                               Wat we nog meer hebben dat is Mississippi,
     Meindert Koning: Dames en heren heel har-
                               die komt hier ook op 21 mei noteer dat maar
     telijk welkom hier in “De Voortgang” in
                               even.
     Wedde. Jullie zijn mij natuurlijk gewend nog
                               Op 18 juni is het Country Music Beat Batten
     van Blijham maar ja Blijham bestaat nog wel,
                               festival in Nieuwe Pekela en 1 t/m 3 juli is
     alleen “het Oude Wapen” wordt niet meer
                               het R&G Western weekend, ook altijd de
     geëxploiteerd op dit moment.
                               moeite waard.
     Ik kreeg een verzoekje van Henk met de
                               24 september de Music Road Pilots in Erica
     vraag weet je waar we nog kunnen spelen
                               en 22 oktober hier in Wedde Jannet Bode-
     en zei ik: ”kan misschien wel iets voor jullie
                               wes & Band, dus jullie zien we zijn hier zo
     regelen.
                               langzamerhand een beetje aan het opbou-
     Zo hebben we dit kunnen regelen dat we
                               wen en ben al bezig met Patrick Koers maar
     toch nog een klein beetje de country in het
                               we gaan vanavond eerst even luisteren naar
     Noorden houden en dat we dit misschien
                               The Country Club en ze beginnen met een
     kunnen opbouwen tot het Country Mekka
                               gelijknamig nummer “The Country Club”
     van het Noorden.
                               mensen heel veel plezier vanavond” .
     We zijn al een beetje bezig dus vanavond
     The Country Club.                  Ja.. die Meindert kan alles uitstekend aan

     Er werden vragen gesteld van we hadden       elkaar praten dus zoek je nog een presenta-
     zangeres Silvia verwacht maar die was ge-      tor voor een countryavond of festival dan

     troffen door Corona en de laatste week heb- ben je bij hem ook aan het juiste adres vin-
     ben mensen af moeten zeggen doordat ze       den wij.

     ook ziek waren en gelukkig hebben we een
                               En zo hoorden we de eerste klanken van The
     hele goeie vervangster gevonden Bianca
                               Country Club met “The Country Club” be-
     Veldman, geef haar even een daverend ap-
                               kend van Travis Tritt en de linedancers ston-
     plaus.
                               den gelijk op de vloer die al snel te klein

                               bleek te zijn waarna de uitbater direct stap-
                               pen ondernam om deze groter te maken

                               door tafels te verschuiven.

                               Vervolgens hoorden wij “Good Hearted Wo-
                               man” waar we de kwaliteiten konden horen
                               van Bianca Veldman en dat was uitstekend

                               kunnen wij U melden.

                               Dit nummer kennen we van Waylon Jen-

                               nings/LeAnn Rimes en gelijk was het paniek
                                                    Pagina 13    home
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18