Page 12 - KiC uitgave december 2019
P. 12

Keep it Country online lifestyle magazine ©-2019

                               South Mountain heeft veel internationaal

                               gereisd, met name in Europa en Scandinavië.
                               Sommige landen zijn onder meer Duitsland,

                               Nederland, Zwitserland, Frankrijk, Oosten-

                               rijk, Noorwegen, Zweden en Denemarken.
                               South Mountain is verheugd voortdurend op

                               zoek te gaan naar nieuwe internationale
                               markten om hun muziek te maken.

                               Met zo’n ruim 50 gasten in de zaal, iets min-

                               der dan verwacht was, verzorgden zij deze

                               middag die door Guus Montagne georgani-
                               seerd was.

                               Guus heette dan ook iedereen welkom en
                               een mooie middag toe.

                               Hij sprak de hoop uit om in de toekomst
                               meer van deze middagen te organiseren in

                               ’t Turfschip.
                               Er was daar namelijk reeds meer dan een

                               jaar geen country meer georganiseerd.
                               Voorheen regelde Cor Sanne dit maar die

                               gaat een stapje terug doen en Guus wil dat

                               stokje graag overnemen, dus was dit zijn
                               eerste activiteit.

                               Na het welkomstwoord van Guus begon

                               South Mountain te spelen en in het eerste
                               gedeelte speelden ze o.a. de nummers

                               “Let’s Stop“, “Whooper“ en “Mama Tried“.

                               Wat een mooie warme stem heeft die
                               zanger toch.
                               Voor dat je het wist was het al pauze…

                               Even een paar leuke foto’s van de band ge-

                               maakt, dat kon even buiten want het zon-
                               netje scheen lekker.


                               Na de pauze begonnen ze aan het tweede
                               gedeelte van deze middag.
                               Waar Steve Piticco iedere keer van die fan-

                               tastische artiesten vandaan tovert om met


                           Page 12 HOME
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17