Page 13 - KiC uitgave december 2019
P. 13

Keep it Country online lifestyle magazine ©-2019

    hem mee te gaan tijdens een tournee, is ge-

    woon echt geweldig.
    Deze middag speelden ze nog o.a.de num-

    mers “Lonestar Beer”, “Put A Quarter” en
    “Gone, Gone, Gone”.

    Dit is slechts een selectie van de nummers
    die de revue passeerden.


    Het was een mooie middag en de mensen
    kregen er geen genoeg van en vroegen om

    een toegift.
    En die kregen ze…. “Orange Blossom“ .

    Er waren mensen die hadden een gewoon
    kaartje, maar er waren er zo’n 30-tal die had-

    den een combikaart gekocht.

    Daar zat ook een maaltijd bij en ik kan je wel
    verzekeren dat die is aan te raden voor een

    volgende keer als er weer zo’n mooie middag
    georganiseerd word door Guus in

    “Bistro De Eerste Aanleg“.

    De eerstvolgende middag is op zondagmid-

    dag 1 maart 2020 met Allegria in Concert.

    Allegria in Zaal ’t Turfschip (Bistro De Eerste
    Aanleg) Zuideinde 15, 2421 AA Nieuwkoop,

    aanvang 14.00 uur, zaal en kassa open 13.30
    uur, Concert-ticket

    € 15,00, Combi-ticket € 35,00 (concert inclu-

    sief fantastisch goed 3-gangen diner) Reser-
    veren via tel. 06-16109556 of

    via marcel@marcelsmulders.com, of via
    tel. 06-51320625 of via
                                      Lieve Country groet,
    music.event.nieuwkoop@gmail.com
                                      Marian Kraaijeveld
    South Mountian, bedankt dat ik getuige

    mocht zijn van jullie mooie muziek.
    En Guus en alle medewerkers van ’t Turf-

    schip, bedankt voor de service en alle gezel-
                                      Review & Photo credits:
    ligheid.
                                      FMK Marian Kraaijeveld


                           Page 13 HOME
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18