Page 12 - KiC online magazine december 2021
P. 12

©-2021 KiC ONLINE MAGAZINE


     Beste lezers,                    Bandana Country Dancers kortweg RBCD) ge-
                               pland heeft in de prachtige zaal bij PC de Lock-
     Terwijl ik steeds meer schrijfwerk krijg en lek-
                               horst, waar wij ook onze Country Party gehou-
     ker creatief bezig ben krijg ik ook steeds meer
                               den hebben, en een fantastische Country
     interessante plannen die ik graag wil gaan uit-
                               Band heeft geboekt (mijn favoriete collega's)
     voeren in 2022.
                               en wel de Beehive Country Band.
     Het probleem is natuurlijk wel zo dat Corona

     veel roet in het eten gooit - of moet ik zeggen: Zij zijn zo'n beetje opgestart tegelijkertijd met
     'Ons gedrag gooit roet in het eten?         mijn tweede Country River Band en hebben
     Nee, nee wees maar niet bang, ik ga zeker niet we elkaar steeds gevolgd en zij bleken toffe

     uitwijden en/of discussies aan i.v.m. de pan-    collega's te zijn die jou ook je succes gunnen
     demie maar wat ik wil duidelijk maken is dat ik en je niet als een rivaal beschouwen!
     me niet laat tegenhouden daarin want uitein- Ik noem ze gekscherend altijd 'de bijtjes' want

     delijk zal er een oplossing komen, daar geloof Beehive betekent Bijenkorf en ze zijn ook echt
     ik echt in!                     bezige bijen en druk met studiowerk, optre-
                               dens overal en nergens ook Harriette van
     Afijn, 21 november a.s. mag ik mijn eerste ver-
                               Oers en Aart de Baat hebben al vele optre-
     slag voor Keep It Country schrijven als ik de
                               dens samen gedaan zelfs 'non profit' en dat
     Country Party bezoek die Jan Eikenbroek
                               siert hen vind ik!
     (linedance master van de dansschool Red
                               Groot applaus en veel respect voor de Beehive
                               Country Band! (Dankuwel!)

                               Zij hebben destijds ook een muziekband ge-
                               maakt voor het Country River Duo en wel het

                               duet: “Baby Ride Easy” van Carlene Carter en
                               Dave Edmunds want ik kon er geen muziek-
                               band van vinden en toen hadden zij voorge-

                               steld het nummer zonder zang op mp3 te
                               zetten waardoor wij een geweldig mooi num-
                               mer hebben in ons repertoire gespeeld door

                               'de bijtjes', hoe geweldig kan dat zijn?
                               Thanks Beehive, you're the best!
     Beehive Country Band

                                                    Pagina 12    home
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17