Page 13 - KiC online magazine december 2021
P. 13

©-2021 KiC ONLINE MAGAZINE

     Ik hoop dat het evenement doorgaat (Helaas ga's en familie die meteen op de hoogte blij-

     gecanceld *Red) want ik kijk er ontzettend     ven van mijn muzikale carriére en avonturen
     naar uit en de linedancers ook want de zaal is die ik beleef.
     totaal volgeboekt hoorde ik.            De reclame campagne voor 26 februari a.s. is

     Heel veel plezier met z'n allen, pas goed op    al opgestart en zijn er al reserveringen, ver-
     elkaar en maak er een mooi festijn van!       zoekjes en plannen gemaakt om daar ook
                               weer een bijzonder evenement van te maken!
     Ik heb ook op de oproep van Keep It Country,
                               Er zal binnenkort een programma op de Fb pa-
     om een linedance vereniging in de aandacht
                               gina's te zien zijn die verhult wat we zoal gaan
     te brengen, gereageerd om zo'n dansschool
                               doen die avond en ik hoop daarmee mensen
     'In The Picture' te zetten.
                               over te halen om toch vooral te reserveren
     De linedance vereniging die ik heb uitgezocht
                               want het wordt echt iets bijzonders.
     krijgt van mij een verzoek en als zij dit leuk

     vinden komt er een biografie over het onstaan Houd dus de FB pagina's in de gaten en laat
     van de - en info over de desbetreffende dans- me het weten als je nog vragen hebt of meer

     school.                       info nodig hebt i.v.m. het Country Huiskamer
     Dat alles wordt opgeleukt met foto's, anekdo- Concert.
     tes en al dies meer.
                               Blijf ook het online lifestyle magazine Keep It
     Ik heb daar veel zin in en hoop dat jullie het
                               Country lezen want dan kom je als country
     leuk vinden om te lezen t.z.t.
                               liefhebber wel degelijk aan je trekken door al-

     Tussen de bedrijven door ben ik ook actief op le mooie verslagen, interviews, evenementen
     de FB pagina's: Country Zangeres Willy-Ann & agenda en vele artikelen meer en mocht je lid

     Country River Duo en mijn persoonlijke pagi-    willen worden zodat je echt niets mist op dit
     na: Willy-Ann Verhulp wat ik ontzettend leuk    gebied dan verwijs ik je naar de country ac-
     vind om te doen en geniet van alle feedback,    count van Jan Thomassen of de FB pagina:
     chats en foto's van al mijn FB vrienden, colle-   Keep It Country.


                               Veel dank aan het team van Keep It Country
                               zijn wij als Country River Duo ook verschuldigd

                               voor alle aandacht, promoties en hun bezoek
                               aan onze Country Party op 10 oktober j.l. en

                               voor de warme vriendschap die inmiddels is
                               ontstaan in onze samenwerking voor het ma-
                               gazine en tijdens onze kennismaking.


                               Keep It Country, Keep Reading, Keep The
                               Faith, and hope to see you soon!


                                   Liefs Willy-Ann                                                    Pagina 13    home
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18