Page 6 - KiC online magazine december 2021
P. 6

©-2021 KiC ONLINE MAGAZINE
        Truck Treff Kaunitz - Das Original      Het is volkomen onzeker of dit verbod vanaf
                               1.7.2021 wordt verlengd.
        Beste Truckers & Western Fans,

                               In geval van een eventuele opheffing van
     Er is weer een heel jaar voorbij en tot het
                               het verbod, zou er een aanlooptijd blijven
     allerlaatste hebben we de hoop niet opge-
                               voor het plannen en organiseren van ca. 6
     geven om ons 35.-jarige jubileum truck
                               weken vanaf juli.
     meet-up Kaunitz door te voeren en jullie al-

     lemaal terug te verwelkomen.            Dit is veel te weinig voor ons uitgebreide
                               festival, zodat implementatie en kwaliteit
     Helaas moeten we jullie nu met diepe te-
                               massaal zouden lijden.
     leurstelling melden dat de Truck Treff
                               Er zouden ook strenge hygiëne eisen zijn,
     Kaunitz van dit jaar nog een jaar moet wor-
                               nalevingscontroles en gastgrenzen op de ge-
     den uitgesteld.
                               bieden voor ieders veiligheid.
      De nieuwe datum is 11 augustus 2022!!
                               Al met al geen optimale voorwaarden voor
     Daarnaast staat het al bekende muziek-en
                               een Truck Treff Kaunitz te voldoen volgens
     showprogramma op de planning.
                               onze en uw wensen.
     Alle tickets die in 2020 en 2021 zijn gekocht
                               We hopen op jullie begrip en geduld.
              blijven geldig.
                               In 2022 gaan we pas echt beginnen als het
     Tickets voor 2022 zijn nu verkrijgbaar in de
                               weer zover is: Op naar Kaunitz naar de Truck
     voorverkoop tegen afgeprijsde tarieven.
                               Treff.... want daar is echt wel ieys aan de

     Truckinschrijvingen, parkeerplaats boekin-     hand!!!
     gen voor de camping, zijn online beschik-
                                 (onder voorbehoud van verandering)
     baar vanaf ca. Medio april 2022.
                               Jullie familie Niebel & het team van Truck
     In de huidige beschermingsregeling van de
                               Treff Kaunitz
     staat NRW ís er een verbod op evenemen-
                                    www.trucktreffkaunitz.de
     ten tot inclusief 30.06.2021.


                                                    Pagina 6    home
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11