Page 10 - KiC online magazine uitgave januari 2021
P. 10

©-2021 KiC ONLINE MAGAZINE

     zie je hun gezichten en dat had je nu niet.     De livestream was in zijn mooie studio waar
     Je stond voor een camera te spelen dat is ei- hij ook muziekles geeft en waar hij een paar

     genlijk veel onpersoonlijker” .           keer in de week zelf live gaat met een stream

     Mijn volgende vraag was: Om te oefenen       en verzoekjes .

     moest je daar met elkaar afspreken of kon je    Ik heette Harold welkom en vroeg wat hij
                               van deze middag vond.
     dat thuis doen ?
                               Hij zei: “Het was vooraf een beetje hectisch
     Randal: “We hebben thuis gerepeteerd en
                               maar dat doe je met liefde” .
     een keer hier gezamenlijk. Dat was ook wel
     nodig want ik vond zelf eerst dat mijn stem     Ik vertelde dat ik het altijd mooie muziek

                               vindt van The Everly Brothers.
     niet zo op Don leek maar de jongens wel.”
     Ik zei dat naar mijn mening de stemmen erg     Harold zei: “a dat is het zeker, opa en oma
                               vinden het mooi en de jeugd krijgt het dan
     mooi bij elkaar pasten.
                               ook mee.
     Ook Randal hoopte dat het eind januari door     Als we er een live show van hebben merken

     kan gaan en dat er dan ook weer wat meer      we dat ook de jeugd deze muziek waardeert,
     opgetreden mag worden, niet alleen voor
                               deze is gewoon tijdloos” .
     mij maar ook voor alle andere artiesten .
                               Ik zeg tegen hem je heb een mooie ruimte.
     Toen was Harold Roso-Wendersteyt aan de
                               Hij zei:” Ja, hier heb ik erg mee geboft.
     beurt…
                                                    Pagina 10    home
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15