Page 15 - KiC online magazine uitgave januari 2021
P. 15

©-2021 KiC ONLINE MAGAZINE


     ment of Country avond.

     KiC: Weet je nog het eerste nummer?

     Pam: Ja hoor dat was “Somewhere Be-

     tween”
     KiC: Will hoe ging jij daarmee om zo in ene

     keer naast een dame uit Tiel te staan… een
                               eigenlijk heel gemakkelijk en was ik vrij om
     fruitig meisje uit de Betuwe.
                               te doen en te laten waar ik zin in heb zonder
     Will: Het was een voordeel want ik had al      verantwoording af te moeten leggen aan de

     ervaring bij Indian Summer waar ik zat.       bandleden zal ik maar zeggen… maar je zit
     Dan zong ik ook nummers met Trudy Kits en      dan wel nog met de boekingen van je optre-
     ja het was voor mij eigenlijk de normaalste
                               dens bijvoorbeeld.
     zaak van de wereld om met iemand samen       Ik wilde eigenlijk ook heel graag naar die Pa-

     een duet te zingen.                 sar Malams, maar ik denk dat je makkelijker
     We komen al jaar en dag af en toe bij elkaar
                               met een duo daar komt dan met een Band.
     of we komen elkaar ergens tegen en bespre-     Met heel veel clubs sowieso ook, i.v.m. de

     ken we weer wat.                  financiële situatie handiger want voor heel
     Ik had het idee dan ook om een duo op te      veel clubs is het al heel penibel en zien dat
     zetten want afgelopen jaren zat ik eigenlijk al   het makkelijker is om een duo in te huren

     in een duo op Pasar Malams en ik vond dat
                               dan om een band te huren.
     eigenlijk best wel leuk.
     Dus heb ik het idee opgepakt om met Pam       KiC: Ja oké, nu is het tot stand gekomen en
                               onder wat voor naam gaan jullie nu defini-
     een duo te beginnen.
                               tief aan het werk.
     KiC: Is dat niet stiekem een beetje bespro-
     ken op de cd presentatie van jou Pam want      Will: Zeg jij het maar hoor Pam

     jullie waren echt behoorlijk los toen des-     Pam: Wat wil je weten wat het is?

     tijds.                       Will: De naam van ons als duo

     Pam: We waren er toen eigenlijk nog niet zo     KiC: De naam van jullie als Duo en niet van
     mee bezig om een duo te vormen zeg maar,      mijn moeder……

     maar eigenlijk voor die tijd hadden we het er    (Allemaal lachen na mijn opmerking).
     wel eens over maar niets serieus mee ge-
                               Pam: Ik moet nu wel even heel serieus blij-
     daan.                        ven en dat ben ik op het podium vaak niet
     Daarbij ben ik in een band gegaan en alles is
                               eens meer hahahahahaha.
     toch weer anders gelopen in mijn carrière.     Nee we zingen eigenlijk al heel lang samen
     En dan ga je dus niet solo, duo en in de band
                               het duet “It’s Alright” .
     zingen dat is teveel.
                               “It’s Alright” zong ik solo al en Will kende het
     Toen ik met de Band gestopt was, was het

                                                    Pagina 15    home
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20