Page 6 - Juli Uitgave 2016
P. 6

mooie ambiance bij dit evenement. Heeft u publiek en dit gebeurde in authentieke

     al spijt dat u er niet was bij het lezen van dit LongJohn pyjama, het enige wat ontbrak was
     verslag? Ik kan u geruststellen want naar ver- een badkuip waar cowboys in gingen met

     luidt komt er een vervolg mits er een ges-     deze kledij want je waande je gewoon in een

     chikte locatie is die dezelfde uitstraling heeft western movie als je die twee op het podium
     als die van het eerste Old West Saloon Festi- zag staan. De eerste artiest was Dusty Owen

     val. Hart en ziel is erin gestopt om ook een    (D) die ik nog kende van ruim 15 jaar
     mooi internationaal artiestenpakket neer te geleden en wat is deze artiest enorm

     zetten die zorgvuldig zijn uitgekozen door ze gegroeid , wat een mooie Country stem. Het
     eerst te bezoeken cq beluisteren en bij       interview met hem is te horen op onze web-

     goedkeuring te boeken.               site www.jan-kitty.com/Countrymagazine
                               maar wel in het Duits.


                               Ik heb vol bewondering geluisterd en hij
                               bracht dansbare nummers zodat de eerste

                               dansers al snel op de dansvloer stonden.
                               Dusty is een aanrader voor festivals in Ne-

                               derland en ben blij dat Andre en Ine hem ge-
           Fotografie: GitteSchulze        boekt hadden. Hij is ook aanwezig op het

                               Country Festival Thorn, dit even voor de
     Ook de promotie stand zag er keurig uit en
                               mensen die hem ook on stage willen zien.
     zo lagen er voor de verkoop waaiers, T-shirts
                               Ben je een fan van Eric Church? …ook dat zit
     en Bourbon flessen met het Old West Saloon
                               in zijn repertoire.
     logo er op en iedere artiest kreeg na afloop

     een fles mee.                         Foto grafie: GitteSchulze

     Ook was er een verkiezing wie het mooiste

     in Country & Western stijl gekleed was en
     Poldie de Groen, wie kent hem niet, viel ook

     in de prijzen.

     Ook een mooi gebaar kwam van Hans Bullit

     die een T-shirt sponsorde welke was voor
     degene die wist hoe lang het Online Bullit     Daarna was het de beurt aan Jenny Casey

     Country Magazine inmiddels bestaat (15       (USA) die bezig is met een Europese tour.
     jaar).
                               Als je haar ziet is het niet te geloven dat zij

     Het programma begon met het voorwoord        moeder is van 4 kinderen.
     door Andre Baur voor het Duitstalige en
                               Jenny is een artieste met de Nashville sound
     Martin Michiels voor het Nederlandstalige
                             HOME
                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11