Page 16 - KiC uitgave Maart 2019
P. 16

Keep it Country online lifestyle magazine ©-2019


          Verslag Music Hall, entertainment in 3Luik
    Op zaterdagavond 16 februari jl. ging ik naar het werd lekker druk en er waren vele be-
    Partycentrum “Het Dak“ te Leerdam alwaar       kenden.

    een mooie avond werd georganiseerd door       Om 20.00 uur opende Simon Burridge de
    Sylvia Budie Theater Productions.          avond. Hij mocht deze avond aan elkaar pra-

    Thema’s voor die avond waren Bye Bye Love ten en ja.. dat is aan hem wel toevertrouwd.
    – Celebration of The Everly Brothers, Songs     Hij kondigde de band Blue Velvet aan.

    of America – Sing Along 50’s-80’s en Country Ze zongen in de eerste set o.a de nummers

    & More – Blue Velvet.                “An Emty Bottle”, “A Broken Heart”, ”And
                               You’re Still On My Mind“ en “Here In The
    Om 19.00 uur ging de zaal open en konden
                               Real World”.
    de mensen een plekje zoeken tot 20.00 uur,

                           Page 16 HOME
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21