Page 11 - Keep it Country online magazine
P. 11

Keep it Country online lifestyle magazine ©-2020


         Nieuwe CD Dirk Maverick “Jeder Lebt Gern”


               Wie is D.(irk) MAVERICK - Dirk Gläßner     Wie is Dirk Maverick - Dirk Gläßner
     We hebben dit keer over een artiest uit       Deze oosterbuur Dirk Maverick woont net
     Duitsland die al 30 jaar aan de weg timmert over de Limburgse grens en begroet bij een

     en met succes.                   optreden mat zijn band steevast met de
     Dirk Gläßner is de werkelijke naam van Dirk vraag doen we onze show in het Engels of

     Maverick ken ik goed, mag wel zeggen zeer Duits en bij het hardste gejoel is dan snel de

     goed en ken deze sympathieke artiest al       keuze gemaakt.
     pakweg 20 jaar en heb al eerder over hem      Vergelijk ze niet met de Mavericks uit de USA
     geschreven in het Keep it Country online      want Dirk brengt country zoals we gewend

     magazine en een interview gehad (Lees        zijn van Amerikaanse artiesten.

     uitgave mei 2017).                 Dirk Maverick droeg zijn naam al voordat de

     Nu hoor ik u zeggen Duitse country dat is      Mavericks op het toneel verschenen dus kan
                               men niet zeggen hij heeft hun naam ge-
     niks maar niets is minder waar.
     Hoe populair dit is is te zien bij de grote     bruikt, dit even gezegd te hebben.
     opkomsten van fans bij bijvoorbeeld “Truck     Hoe ziet een optreden van Dirk Maverick en

     Stop” en “Tom Astor”, die worden zelfs als              band er nu uit.

     helden begroet.
                               Als zijn show begint breekt de hel los
                           Page 11 HOME
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16