Page 16 - KiC uitgave April 2019
P. 16

Keep it Country online lifestyle magazine ©-2019


                 Verslag Trespass & Friends

    Zondagmiddag 24 maart j.l. ging ik naar het     Trespass was opgericht in 1996 en na ruim
    Grandcafe de Steupel in Nieuwkoop.          10 jaar gestopt. Daarna is een ieder zijn ei-

    Guus Montagne had mij hiervoor uitgeno-       gen [muzikale] weg ingeslagen.
    digd.                        2018 is het jaar dat hun vriend en manager

                               Henk Galestien ze weer bij elkaar bracht
    Trespass trad in de jaren ’90 op het toenma-
                               voor een eenmalig optreden in Spanje.
    lige Country Festival in Sporthal de Steupel
                               Samen met friends: Sarah Jory en Amy Lee.
    op!
                               Ook beide dames hebben hun sporen reeds
    Evenals de uit Engeland afkomstige Sarah
                               verdiend in de Countryscene!
    Jory en de Belgische Amy Lee Bennett.
                               Sarah mag je met een gerust hart de beste
    In oktober 2018 gaven deze artiesten een
                               vrouwelijke pedalsteel/slide gitarist van de
    aantal optredens in Spanje [Een Tribute
                               wereld noemen.
    Show].
                               Ze heeft gewerkt met o.a. Ricky Skaggs, Por-
    Deze optredens, na al die jaren hadden een
                               ter Wagoner, Gene Watson en recentelijk
    groot succes, waardoor al snel het idee was
                               nog met Darryl Worley en Lisa McHugh.
    geboren dat dit ook in Nederland plaats
                               Sinds 2016 toert ze door Europa met Music
    moest vinden!
                               Road Pilots.
    De rest is geschiedenis.                           Page 16 HOME
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21