Page 2 - KiC online magazine april 2022
P. 2

©-2022 KiC ONLINE MAGAZINE

         Medewerkers:       De redactie van Keep it Country is niet verantwoordelijk
        Jan Thomassen       voor de inhoud van ingezonden kopij en behoudt zich het
       jan@keepitcountry.eu
                     recht kopij te weigeren c.q. in te korten.
      Kitty Thomassen-Alers
      kitty@keepitcountry.eu        Het Keep it Country online magazine verschijnt
                                 11 tot 12 x per jaar
        Marian Kraaijveld
       Schrijfster/Fotografie    Wij werken zonder winstoogmerk en doen alles vanuit het
     marian@keepitcountry.eu     hart en de liefde voor de Country muziek &Western lifestyle.


        Eefje Bouweriks      Advertentiekosten voor artiesten  (1/8 pagina )
          Schrijfster
                     Deze zijn geheel gratis en dat zal blijven ook!
        Gerrit Bouweriks      Een halve of hele pagina is ook mogelijk.
          Fotograaf       Stuur dan een email naar pr@keepitcountry.eu voor info.

       Antoinette Offerman     Advertentie kosten voor bedrijven!
       Schrijfster/Fotograaf    Vraag naar de voorwaarden: pr@keepitcountry.eu

       Frank Huysmans (B)     Inhoud van Keep it Country
          Freelance
       Schrijver/Fotograaf     Aan de inhoud van Keep it Country online lifestyle magazine
                     is veel aandacht besteed echter er kunnen hierdoor geen
        Meindert Koning,      rechten worden ontleend met andere woorden:
          Freelance
                     Keep it Country zal geen aansprakelijkheden accepteren.
       Schrijver/fotograaf
                     Copyright ©
         Chantal Stoter      Het omzetten naar andere bestanden voor verspreiding is
        Freelance redactie
         medewerkster       niet toegestaan.
                     Ook inhoud uit het Keep it Country online lifestyle magazine
       Michael Förschges (D)    plaatsen in een ander magazine dan Keep it Country online
          Freelance
       schrijver/Fotograaf     lifestyle magazine en overige media is niet toegestaan en zal
     michael@keepitcountry.eu    door gerechtelijke stappen aangeschreven worden!
                     Keep it Country heeft hiervoor een jurist en verzekering!
                             Redactie Keep it Country De Kolk 34
                                 6071SL Swalmen (NL)
                         Tel: +31(0)6-54943030 b.g.g. +31(0)6-21921544

                             E.mail: redactie@keepitcountry.eu


                              Website: www.keepitcountry.eu

                                  KvK Nr 69052751

                                                    Pagina 2    home
   1   2   3   4   5   6   7