Page 2 - Juni Uitgave 2016
P. 2

Jan & Kitty’s Country corner           Voelt u zich geroepen om ons te ondersteunen
                               door ook eens een artikel te schrijven, een verslag
     Mogen wij ons even aan u voorstellen:       van een evenement te maken met eventuele
     Wij zijn Jan en Kitty Thomassen en wonen in het  fotoreportages dan houden wij ons van harte
     Limburgse plaatsje Swalmen.            aanbevolen.

     De liefde voor Country muziek is in 1994 ontstaan  Ook flyers van uw evenement zijn natuurlijk van
     doordat Jan zijn dochter begeleide bij haar interna- harte welkom.
     tionale optredens.                 Hebt u ooit iets leuks meegemaakt in de country
                               scène en u zou dat ook eens graag onder de
     Daardoor kwamen ze vaak in Texas voor optre-
     dens en studiowerk bij Misty records Don Jones.  aandacht willen brengen dan kunt u dat natuurlijk
     Zijn dochter is vandaag de dag band lid van DCM6.  ook doorgeven voor plaatsing.
     Kitty kwam in aanraking met de country muziek   Wilt u adverteren of sponsoren in het magazine of
     eind 2007 en zo zijn we samen verder gaan ge-   op de website stuur dan even een e-mail bericht
     nieten tot de dag van vandaag.           dan nemen wij nog dezelfde werkdag contact met u
     Dat is de reden waarom we zijn begonnen met een op.
     website en hopen u daarmee op de hoogte te kun-  Plaatsing van evenementen worden na aanvraag
     nen brengen wat er zoal gebeurt in het country   op werkdagen binnen 12 uur geplaatst en in het
     wereldje zowel nationaal als internationaal.    weekend evenals feestdagen binnen 24 uur.
     Sinds mei 2016 zijn we ook begonnen met ons    Hoe zorgvuldig wij ook te werk gaan zijn wij niet
     online magazine en om die te ontvangen kunt u   verantwoordelijk voor eventuele fouten dat ons is
     zich gratis inschrijven op onze website.
                               aangeleverd en verzoeken iedereen eerst duidelijk
     Contact gegevens:                 alles door te nemen alvorens het naar ons verzond-
                               en wordt.
     Jan Thomassen
     Tel: +31(0)6 54943030               Alles wat wij publiceren mag uitsluitend voor eigen
     E-mail: info@jan-kitty.com             gebruik gekopieerd worden maar niet voor overige
           country@jan-kitty.com         publicatie aan derden.

     Webmaster: Jan Thomassen              Wij wensen u veel leesplezier en mocht u ons
     Tekst en gramatica: Kitty Thomassen-Alers     ergens tegenkomen kom dan gerust naar ons toe
     Interviews: Jan en Kitty Thomassen         voor een praatje of eventuele tips voor verbetering
     Fotografie: Jan & Kitty Thomassen en Mark Engels van ons magazine.
     Uit Roermond

     Jan & Kitty’s Country corner online magazine wordt        Met vriendelijke groet,
     zonder financiële middelen gemaakt door ons zelf
     en vrijwilligers. Ook onze websites worden bel-         Jan & Kitty Thomassen
     angeloos gemaakt, bewerkt en onderhouden en               Swalmen
     zoals u zult begrijpen valt het niet altijd mee door
     de extra onkosten die wij maken om u te voorzien
     van alle Country in en outs uit zowel Nederland,        www.jan-kitty.com/country
     Belgié en Duitsland waar we ons op richten maar      www.jan-kitty.com/Countrymagazine
     natuurlijk ook vanuit de U.S.A.                              2
   1   2   3   4   5   6   7