Page 2 - KiC uitgave Juni 2019
P. 2

Keep it Country online lifestyle magazine ©-2019

         Medewerkers:       De redactie van Keep it Country is niet verantwoordelijk
        Jan Thomassen       voor de inhoud van ingezonden kopij en behoudt zich het
       jan@keepitcountry.eu     recht kopij te weigeren c.q. in te korten.

      Kitty Thomassen-Alers
      kitty@keepitcountry.eu        Het Keep it Country online magazine verschijnt
                                   11 x per jaar
        Githa Oosterlee
          Schrijfster       Wij werken zonder winstoogmerk en doen alles vanuit het
      githa@keepitcountry.eu     hart en de liefde voor de Country muziek &Western lifestyle.

        John van der Ven,      Advertentiekosten voor artiesten  (1/8 pagina )
          KiC Radio       Deze zijn geheel gratis en dat zal blijven ook!
      john@keepitcountry.eu     Een halve of hele pagina is ook mogelijk.
                      Stuur dan een email naar pr@keepitcountry.eu voor info.
        Marian Kraaijveld
       Schrijfster/Fotografie
      marian@keepitcountry.eu     Advertentie kosten voor bedrijven!
                      Vraag naar de voorwaarden: pr@keepitcountry.eu
        Eefje Bouweriks
          Schrijfster       Inhoud van Keep it Country
        Gerrit Bouweriks      Aan de inhoud van Keep it Country online lifestyle magazine
          Fotograaf
       Antoinette Offerman      is veel aandacht besteed echter er kunnen hierdoor geen
       Schrijfster/Fotograaf    rechten worden ontleend met andere woorden:
       Bianca van ‘t Klooster    Keep it Country zal geen aansprakelijkheden accepteren.
          Schrijfster
        Marco van Baalen      Copyright ©
          Fotograaf        Het omzetten naar andere bestanden voor verspreiding is
         Nica de Haas       niet toegestaan.
        Reserve Schrijfster
                      Ook inhoud uit het Keep it Country online lifestyle magazine
       Frank Huysmans (B)      plaatsen in een ander magazine dan Keep it Country online
          Freelance        lifestyle magazine en overige media is niet toegestaan en zal
       Schrijver/Fotograaf     door gerechtelijke stappen aangeschreven worden!

        Meindert Koning,      Keep it Country heeft hiervoor een jurist en verzekering!
          Freelance
        Schrijver/fotograaf
                             Redactie Keep it Country De Kolk 34
                                 6071SL Swalmen (NL)
         Chantal Stoter
        Freelance redactie         Tel: +31(0)6-54943030 b.g.g. +31(0)6-21921544
         medewerkster
                             E.mail: redactie@keepitcountry.eu
       Michael Förschges (D)
          Freelance                Website: www.keepitcountry.eu
       schrijver/Fotograaf
     michael@keepitcountry.eu                 KvK Nr 69052751                           Page 2 HOME
   1   2   3   4   5   6   7