Page 14 - KiC uitgave Mei2019
P. 14

Keep it Country online lifestyle magazine ©-2019


      THILLY FRANK 16th AVENUE met PATRICK KOERS


    Zomaar een gezellig kletsmoment op je we-      dansvrienden mee te reizen…….ook zij had-
    kelijkse dans(les)avond en over wie waar dit den veel zin om naar Thilly & Patrick te gaan
    weekend nu eens naar een gezellige avond of en ook nog een plekje vrij in de auto……. su-

    middag naar toe denkt te gaan.            per dan toch!

    Ik had wel eens zin om een kijkje te gaan ne- ‘s Ochtends voor een lekkere bakkie koffie en

    men bij Thilly Frank en haar 16th Avenue,      wat lekkers gezorgd en gezamenlijk op pad

    deze middag zou ze samen optreden met Pa- naar wijkcentrum Daalmeer in Alkmaar waar
    trick Koers……..maar om nu dat hele eind       we te vroeg aankwamen.
    (maar een uurtje rijden) nu alleen te gaan      Dus buiten in het zonnetje nog even gewacht

    doen……..zullen we allemaal wel eens heb-       tot de deuren echt open gingen.

    ben denk ik stiekem dan.
                               Het druppelde voller en voller, we zagen toch
    Na even een nachtelijke overleg met het       ook steeds weer een bekend gezicht binnen-

    thuisfront besloten om samen met 2 lieve       komen en voor iedereen was er wel een
                               plekje aan een tafel of gezellig met een
                               groep(je) bij elkaar.


                               Thilly nam om half twee het woord en heette
                               iedereen welkom en begon met de aftrappen

                               daarna hebben we heerlijk ruim drie uur af-

                               wisselend geluisterd naar Thilly Frank en Pa-
                               trick Koers en de sets wisselden ze super af
                               met mooie duetten.


                               Thilly heeft natuurlijk haar eigen nummer                           Page 14 HOME
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19