Page 2 - KiC online magazine mei-juni 2023
P. 2

©-2023 KiC ONLINE MAGAZINE

         Medewerkers:       De redactie van Keep it Country is niet verantwoordelijk
        Jan Thomassen       voor de inhoud van ingezonden kopij en behoudt zich het
       jan@keepitcountry.eu
                     recht kopij te weigeren c.q. in te korten.
      Kitty Thomassen-Alers
      kitty@keepitcountry.eu        Het Keep it Country online magazine verschijnt
                                 11 tot 12 x per jaar
        Marian Kraaijveld
       Schrijfster/Fotografie    Wij werken zonder winstoogmerk en doen alles vanuit het
     marian@keepitcountry.eu     hart en de liefde voor de Country muziek &Western lifestyle.


         Gerrit Willems      Advertentiekosten voor artiesten  (1/8 pagina )
          fotograaf
                     Deze zijn geheel gratis en dat zal blijven ook!
        Johanna Huisman      Een halve of hele pagina is ook mogelijk.
          schrijfster      Stuur dan een email naar pr@keepitcountry.eu voor info.

        Eefje Bouweriks      Advertentie kosten voor bedrijven!
          Schrijfster      Vraag naar de voorwaarden: pr@keepitcountry.eu

        Gerrit Bouweriks      Inhoud van Keep it Country
          Fotograaf
                     Aan de inhoud van Keep it Country online lifestyle magazine
         Gerrit Willems      is veel aandacht besteed echter er kunnen hierdoor geen
          Fotograaf       rechten worden ontleend met andere woorden:

                     Keep it Country zal geen aansprakelijkheden accepteren.
        Johanna Huisman
          Schrijfster      Copyright ©
                     Het omzetten naar andere bestanden voor verspreiding is
       Antoinette Offerman
       Schrijfster/Fotograaf    niet toegestaan.
                     Ook inhoud uit het Keep it Country online lifestyle magazine
       Frank Huysmans (B)     plaatsen in een ander magazine dan Keep it Country online
          Freelance
       Schrijver/Fotograaf     lifestyle magazine en overige media is niet toegestaan en zal
                     door gerechtelijke stappen aangeschreven worden!
        Meindert Koning,      Keep it Country heeft hiervoor een jurist en verzekering!
          Freelance
       Schrijver/fotograaf
                             Redactie Keep it Country De Kolk 34
         Chantal Stoter                 6071SL Swalmen (NL)
        Freelance redactie         Tel: +31(0)6-54943030 b.g.g. +31(0)6-21921544
         medewerkster
                             E.mail: redactie@keepitcountry.eu
       Michael Förschges (D)
          Freelance                Website: www.keepitcountry.eu
       schrijver/Fotograaf
     michael@keepitcountry.eu
                                  KvK Nr 69052751

                                                    Pagina 2    home
   1   2   3   4   5   6   7