Page 7 - KiC online magazine mei-juni 2023
P. 7

©-2023 KiC ONLINE MAGAZINE

     'Wat vind je daar dan zo bijzonder aan Wil-     linedance feestje bij een linedance vereni-

     ly ? ', hoor ik jullie denken, nou dat zit zo:   ging.
                               We noemen dat weleens gekscherend: Ik
     Als zangeres - in mijn geval dan - wil je ge-
                               ben geen Jukebox, maar gelukkig vind ik veel
     hoord worden, gezien worden en interactie
                               van de linedance muziek wel geschikt om in
     met het publiek hebben en gewaardeerd
                               mijn repertoire op te nemen en een plezier
     worden om wat je doet, wie je bent en daar
                               om te zingen.
     ook veel moeite voor doet om op het podi-
     um te bewerkstelligen.               Hoe een boeking tot stand komt gaat meest-
                               al zo;
     In de linedance wereld schiet dat het er

     meestal bij in en hoor ik ook wel eens mede Ten eerste wordt er vooraf aan een boeking
     collega's hun beklag doen en aangeven dat      het repertoire opgevraagd, en jij wacht in

     ze niet voor linedancers willen optreden.      spanning af of het in de smaak valt.
                               Dan komt de onderhandeling over het kos-
     Ikzelf heb daar geen probleem mee - ik ben
                               tenplaatje wat meestal boven het budget zit
     tenslotte zelf ook linedancer - maar ik snap
                               van de desbetreffende LDV (Line-Dance-
     hun wel!
                               Vereniging) en je het bedrag dan overeen-
     Het is niet altijd leuk als je afgerekend wordt
                               komt om toch een boeking te willen hebben
     op je repertoire keuze - wel of geen populai-
                               en de reiskosten toch ook nog zelf moet op-
     re linedancen - en moet ik ook mijn repertoi-
                               hoesten. Let wel: dit is geen geklaag maar
     re aanpassen als je geboekt wordt op een
                               een feit wat ik regelmatig tegenkom, maar er

                               zijn ook mensen die linedance party's orga-
                               niseren die toch ook onbekende artiesten

                               boeken om jou die kans te gunnen en zij het
                               leuk vinden om verschillende artiesten bin-

                               nen te halen voor deze evenementen i.p.v.
                               de geijkte artiesten, om het maar zo te zeg-

                               gen! Chapeau, en veel dank aan deze lui!

                               Zo kreeg ik een mooie kans om bij Johan van

                               de Bor in Voorthuizen mij te promoten met
                               mijn linedance repertoire en samen met

                               Little Montana de muziek te verzorgen op de
                               party van 17 maart jl. , en sta ik op 25 augus-

                               tus a.s. wederom met Little Montana op het

                               podium in Voorthuizen, voor de aftrap van
                               een vijfdaags Country Linedance Feest t.b.v.

           Willy-Ann anno 2002          het WKF (Wereld Kanker Fonds).


                                                    Pagina 7    home
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12