Page 8 - KiC online magazine mei-juni 2023
P. 8

©-2023 KiC ONLINE MAGAZINE

     Ik vind minstens één of twee pro-deo optre- Ik ken deze zanger niet maar vind het leuk

     dens per jaar belangrijk om als entertainer     om hem te ontmoeten en we hebben inmid-
     ook jouw steun te kunnen geven voor be-       dels contact gehad i.v.m. het repertoire van

     langrijke goede doelen.               die avond, waar hij mij de keuze laat en zijn
                               repertoire aanpast daaraan.
     Ook krijg ik van Júrgen Maes, van The Coun-
                               Dat vind ik erg sympathiek en collegiaal en
     try Horses Linedance Vereniging in België de
                               hoop dat we samen een leuke, succesvolle
     kans om mijn linedance repertoire ten geho-
                               avond zullen hebben bij deze LDV.
     re te brengen op 25 november a.s. te Ichte-
                               We staan samen erg mooi op de flyer die
     gem, waardoor ik mijn eerste internationale
                               The Country Horses online heeft gezet op
     optreden als solo artiest ga realiseren, een
                               hun FB pagina! (zie flyer linksonder!)
     belangrijk gegeven en ook in Duitsland hoop
     ik een keer een optreden te mogen verzor-      In Zeeland hoop ik met Wilma en Kees Ma-
     gen en heb al contact gehad met Elke Geert- rijs te gaan samenwerken en leuke linedance

     man van de Borderline Linedancers uit Nord- party's en demo's -die hun ontzettend leuk

     horn en mijn gegevens doorgestuurd.         in elkaar draaien- op leuke en mooie locaties
                               zoals in Zouterlande en Wissenkerke, te mo-
     Op de avond van 25 november verzorg ik de
                               gen opluisteren met mijn linedance repertoi-
     linedance muziek met een andere artiest
                               re.
     met de naam: Silver.
                               We hebben een ontzettend leuk contact met
                               elkaar sinds ik vorig jaar in Zoutelande was

                               om bij hun demo aanwezig te zijn en was
                               daar erg van onder de indruk!

                               Mochten jullie ook zo'n leuke demo willen
                               meemaken kom dan op vrijdag 19 mei in De

                               Langstraat (bij de strandopgang) in Zoutelan-

                               de kijken en genieten! (zie flyer pagina 9!)
                               Meer info:

                               FB pagina Kees Wilma Marijs.


                               (In mei kwam er door omstandigheden geen
                               Keep it Country online magazine uit *red).

                               Ook heb ik contact gehad met Rian van

                               Randwijk i.v.m. mijn eerste optreden op een

                               groot Country Festival wat helaas geannu-
                               leerd is i.v.m. haar gezondheid en waar ik al

                               eerder over geschreven had.
                                                    Pagina 8    home
                            Home
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13