Page 14 - KiC uitgave Februari 2019
P. 14

Keep it Country online lifestyle magazine ©-2019


         20 jaar The 7 Hills Dancers op 23 maart ‘19    Het is feest bij The 7 Hills Dancers:        vloertje ervoor.

                               Dit vonden we zo mooi, dat wilden we ook.
    Halverwege de jaren 80 was de countrymu-
    ziek erg populair.                  Ze gaven les in het line- dansen bij van der
                               Hoofd in Zevenbergen.
    Uit Amerika waaide de line-dance over, zo
                               Een aantal jaren ging dit goed maar John
    ook in Zevenbergen.
                               werd ziek. Na zijn overlijden hebben een
    The Seven Mountains werden opgericht
                               aantal leden de schouders eronder gezet en
    met als stuwende kracht John Melisse.
                               uit respect voor John heten we niet meer
    Hij had al een radio programma waar hij
                               The Seven Mountains maar The 7 Hills Dan-
    country muziek draaide.
                               cers.
    Hij wilde meer, een echt country-festival op
                               Het line-dansen hebben we op kunnen pak-
    de markt met alles er op en aan.
                               ken maar het country-festival was te hoog
    Ook op de zondagochtend een country-mis
                               gegrepen.
    samen met de 3 kerken in de open lucht, het

    was super.                      We hebben in de loop der jaren op verschil-
                               lende locaties gedanst en kregen eerst les
    En natuurlijk de artiesten uit Amerika.
                               van Petra daarna van Christine en nu vanaf
    Onze eerste kennismaking met deze sport
                               2006 van Tonnie Vos.
    was tijdens een optreden van Lucille Star op
                               Sinds 2016 is zij een succesvol choreografe.
    een klein podium op markt met een houten
                           Page 14 HOME
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19