Page 15 - KiC uitgave Februari 2019
P. 15

Keep it Country online lifestyle magazine ©-2019

    Met het 10-jarig bestaan in 2009 hebben we

    het thema Old-Country ingevoerd dat een
    groot succes was.

    Wij organiseren 2 of 3 x per jaar een dan-

    savond met een DJ of live muziek bij Zaal
    Verhoeven in Zevenbergen.

    Met Hemelvaart tijdens de dorpsweek in

    Standdaarbuiten verzorgen wij een country-
    matinee in de tent met een DJ.

    We hebben in de loop der jaren veel demo`s

    en workshop verzorgd op scholen, verzorg-
    ingshuizen en bedrijven.

    Ook tijdens de Koningsdag en burendag zijn

    we altijd van de partij maar ook alle andere
    festiviteiten waar we voor uitgenodigd

    worden, dit alles in Old-Country style.

    Dit jaar is er een expositie op zaterdag 16     Het wordt een bijzondere avond vol line-

    en zondag 17 maart in Theater de Schuur,       dansmuziek.
    Kerkstraat 23 te Zevenbergen met als the-
                               Groetjes namens The 7 Hills Dancers,
    ma Old-Country.
                               Marianne en Joop Lokers.
    Iedereen is van harte welkom van 13.00u /

    17.00u. Er is een optreden van Peter Maun-

    der (een van de eerste artiesten van het
    Seven Mountains country-festival).

    Tonnie geeft een workshop om 15.00u.

    Tony en Paula zijn uitgenodigd met hun
    country-store.


    Ons 20 jarig bestaan vieren we op zaterdag
    23 maart in zaal Bij Verhoeven Kerkstraat 8

    te Zevenbergen, natuurlijk in Old Country-
    style met medewerking van Ted & Helen en

    Thilly Frank.

    Natuurlijk zijn jullie ook hier allemaal van

    harte welkom vanaf 19.00 uur om dit samen
    met ons te vieren.

                           Page 15 HOME
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20