Page 11 - KiC online magazine uitgave januari 2021
P. 11

©-2021 KiC ONLINE MAGAZINE

     Had eerst een andere ruimte waar ik uit       menten vind ik ontzettend leuk om te doen,

     moest want het zou gesloopt worden dus zat te luisteren naar de country artiesten, het

     even ergens anders.                 treffen van alle bekenden en vrienden uit de
     Maar toen werden we terug gevraagd, heb       country… de gezelligheid… dat mis ook ik

     ik gezegd dan wil ik graag die ruimte op de     enorm.

     begane grond anders doe ik het niet.        Dus zeg ik voor nu… tot hopelijk snel weer.
     Dat was een beetje blufpoker maar is me ge-
                                      Lieve countrygroet
     lukt, waar ik heel erg blij mee ben.                Marian Kraaijeveld
     In deze mooie ruimte kan Peggy met haar

     sieraden aan de gang.
     En zelf heb ik 2 mooie ruimtes om muziekles

     te geven en live stream te geven wat je ook

     kan huren via www.rosomusic.nl

     Sylvia en de boys… heel hartelijk bedankt dat
     ik deze middag de livestream mocht mee

     maken, ik hoop dat 31 januari 2021 live door

     kan gaan.

     Tijdens het schrijven van dit verslag, werd
     bekend gemaakt dat de Lockdown nog ver-

     lengd werd.
     Dit is ook een zware slag voor alle mensen in

     de muziekbranche….
     Ook voor hun fans is het niet leuk meer, het


     duurt al zo lang.
     Het is geweldig dat er creatieve manieren

     bedacht worden om de mensen thuis
     toch een beetje op te vrolijken met bijvoor-

     beeld een livestream of een opname van de

     artiest waarin hij/zij zich richten tot de luis-
     teraars gedeeld op Facebook en andere soci-

     al media.
     Helaas is het einde nog niet in zicht… laten

     we hopen dat we in de zomer toch meer vrij-

     heden terug krijgen.
     Hoop doet leven, dus laten we positief blij-

     ven denken.
                                      Review & Photo credits:
     Om verslagen te maken van country evene-             FMK Marian Kraaijeveld


                                                    Pagina 11    home
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16